De ene sector is de andere niet, maar dat we kampen met een landelijk en zo niet internationaal tekort aan personeel mag duidelijk zijn. Een goede reden voor ondernemers om hun heil elders te zoeken, maar dat hoeft niet eens de hoofdreden te zijn. Zeker wanneer men in bepaalde sectoren op zoek is naar hoogopgeleide expertises van kwaliteit. We kennen in Nederland dan ook allerhande arbeidsmigranten, maar die van hoogopgeleide mensen van buiten de Europese Unie is nog redelijk onderbelicht. Zo’n arbeidsmigrant met hoogopgeleide expertise noemen we een kennismigrant. Wanneer spreken we nou precies van zo’n kennismigrant en tegen welke regelgeving kun je een kennismigrant in dienst nemen?

Weten waar en waarnaar je moet zoeken

Voor velen een onbekende term, maar toch kent Nederland een enorme toename aan kennismigranten. Enerzijds komt dat vanwege de vraag van werkgevers naar expliciete hoogopgeleide kennis en vaardigheden, anderzijds omdat de aanvraag kennismigrant toegankelijker wordt. Er zijn namelijk externe partijen die zich weer gespecialiseerd hebben in de rompslomp aan wet- en regelgeving rondom het in dienst kunnen nemen van een kennismigrant. Want zoals we ons land kennen, hangt daar een complexe procedure aan vast. Om dit toch zo soepel en eenvoudig mogelijk in werking te stellen is daarom de zogeheten kennismigrantenregeling in het leven geroepen.

De kennismigrantenregeling biedt overzicht, maar nog geen ontzorging

De kennismigrantenregeling is de complete lijst aan voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat een werkgever een kennismigrant in dienst kan nemen. Deze voorwaarden zijn op overheidsniveau bepaald door de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). De belangrijkste voorwaarden is dat die het kennismigrant salaris betaalt een zogeheten erkend referent is bij de IND. Naast dat dit een wettelijke vereiste is, brengt het ook voordelen met zich mee. Zo kan de aanvraag en vervolgprocedure sneller worden afgehandeld en zijn er ook minder bewijsstukken nodig.

Gespecialiseerde administratiekantoren bieden wel ontzorging

Ondanks de voordelen van de kennismigrantenregeling is en blijft het veel stoffig papierwerk waar ook veel tijd in gaat zitten. Tijd die werkgevers vaak niet hebben, terwijl de vraag naar een kennismigrant urgent is. Daar wordt dan weer handig op ingespeeld door dienstverleners die gespecialiseerd zijn in administratieve ontzorging, onder andere gericht op de hoogopgeleide expats en bijkomende salarisadministratie. Deze partijen werken dan vaak op payroll basis, zodat al deze complexe verwerking van salaris en administratie uit handen wordt genomen en op hun bordje terecht komt, zo ook de aanvraag voor erkend referent bij de IND.

Alleen de lusten en niet de lasten van de kennismigrantenregeling?

Deze organisaties zijn dan meestal zelf de erkend referent bij de IND, waardoor het bedrijf dat de kennismigrant op payroll basis in dienst neemt die allemaal niet meer zelf hoeft uit te vogelen en te regelen. We zien dan ook steeds meer van deze payroll kennismigranten in Nederland, met name in de hightech industrie. Zo ervaart de werkgever die de kennismigrant nodig heeft wel de lusten, maar dus niet de lasten. De hoogte van de te ontvangen salarissen van kennismigranten is ook bij het IND vastgesteld. Dit is zo bepaald omdat het salaris dat een kennismigrant ontvangt moet aansluiten op diens toegevoegde waarde op de Nederlandse arbeidsmarkt. Door een gespecialiseerd administratiebureau in de arm te nemen, wordt het aanvragen en in dienst nemen van een kennismigrant eigenlijk kinderlijk eenvoudig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *